Grunver Sostenibilidad

ingurumen politika

Grunver-ek, ingurumen-aholkularitzaren sektorean esperientzia handiko konpainiak, ISO 14001:015 arauaren baldintzetan oinarritutako Ingurumen Kudeaketa Sistema bat ezarri du.

Gure Ingurumen Politikak, gure jarduera garapen jasangarriaren parametroen barruan gauzatzeko konpromisoa definitzen du horrek sortzen dituen ingurumen-alderdien kontrola eta kudeaketaren bidez, bereziki ingurumen-alderdi esanguratsuenenak. Halaber, Ingurumen Kudeaketa Sistemaren etengabeko hobekuntzan laguntzen duten helburuak eta jarduerak definitu eta gauzatzeko esparru komuna ezartzen du.

Konpromiso hauek betetzeko zein ezarritako helburuak lortzeko, Grunver-ek hurrengo funtsezko printzipioak ezarri ditu:

 

  1. Ingurumenaren babesa bermatzea, errespetuz lan eginez, kutsadura prebenituz eta gure jardueraren ondorioz sortzen diren ingurumen efektuak minimizatuz.
  2. Gure jarduerak ingurumenean duen inpaktua modu objektiboan ezagutzeko aukera eman dezaketen adierazleak eta adierazpen sistemak ezartzea.
  3. Gure langile guztien sentsibilizazioa eta kontzientziazioa mantentzea, haien ingurumen-prestakuntza sustatuz eta parte-hartze aktiboa ahalbidetuz, etengabeko hobekuntza bermatzeko proposatzen dituzten hobekuntza-iradokizunak barne hartuz.
  4. Ingurumen programa baten barruan helburu zein xede zehatzak eta neurgarriak zehaztea, lorpenen arabera gutxienez urtean behin berrikusi ahal izango direnak
  5. Gure jardueraren ondoriozko ingurumen-alderdien urteroko aldizkako-ebaluazio bat gauzatzea, Ingurumen Kudeaketa Sistema mantentzeko eta etengabeko hobekuntza bermatzeko.
  6. Interesdunen eskura enpresari buruzko ingurumen-informazioa jartzea, eta ingurumena babesteko beste enpresa, erakunde ofizial, elkarte zein instituzio batzuekin lan egitea.

 

Era berean, Grunver-en uste dugu planeta zaintzen laguntzeko modurik onena, gure jarduerak sortutako inpaktuak gutxitzetik hastea dela. Hori dela eta, 4 helburu ezarri ditugu gure jasangarritasun maila handitzeko, gure eguneroko jardueran ingurumena zaintzeko eta errespetatzeko konpromisoa hartuz:

  1. Baliabideak modu jasangarrian kudeatzea:

Baliabideak zentzuz erabiltzen ditugu, ur-, paper- eta energia-kontsumoak minimizatuz; hondakin eta emisio gutxiago sortuz; birziklapena sustatuz eta irtenbide eko-eraginkorrak bilatuz.

  1. Erosketa berdea:

Grunver-en bulego-materiala erosketa berdearen irizpideak aintzat hartuz hautatu da. Hartara, haien bizi-ziklo osoan inpaktu txikiena duten produktuak aukeratzen ditugu, ekodiseinatutako edo aitortutako ingurumen-ziurtagiriren bat duten produktuei lehentasuna emanez.

  1. Ingurumen praktika onak sustatzea:

Ingurumen-arloko praktika onak sustatzen ditugu gure langileen, hornitzaileen eta bezeroen artean.

  1. Gure emisioak konpentsatzea:

Urtean behin, enpresaren jarduerak sortutako CO2 emisioak konpentsatzeko naturgune bat landareztatzen dugu bertako espezieak landatuz.

 

Lehen bertsioa: 2022/04/18

 

Berrikusteko eta onesteko azken eguna: 2022/04/18

 

Grunver-en gure jarduera ingurumena errespetatzera, zaintzera eta babestera bideratzeko konpromisoa hartu dugu; kutsadura prebenituz baliabideen erabilera iraunkor eta arrazionalaren bidez, indarrean dagoen ingurumen-legeria betez eta ISO 14001:2015 arauarekin bat datorren Ingurumen Kudeaketa Sistema ezarriz, martxan jarriz eta etengabe hobetuz.